Vị trí và phương pháp sử dụng của giới từ trong tiếng đức


Nội dung

Mỗi giới trong khoảng trong học tiếng Đức đều mang bí quyết tiêu dùng một mực, với thể đứng trước danh từ và đại từ trong câu hoặc đi kèm mang động từ. Chú ý kỹ cách thức dùng và các trường hợp đặc thù để dùng cho đúng với ngữ pháp, giả dụ muốn thi đậu các chứng chỉ tiếng Đức thì điều cơ bản đầu tiên cần chú ý trong câu là vị trí và bí quyết sử dụng của các giới trong khoảng sau đây. Sở hữu phổ thông mẫu giới từ khác nhau và vị trí của chúng cũng có thể tác động đến ý nghĩa của rất nhiều câu do vậy cần chú ý hơn trong việc dùng chúng.

Giới trong khoảng đứng trước danh từ hoặc đại từ trong câu

- khi giới từ đứng trước danh trong khoảng và đại trong khoảng thì danh từ hoặc đại trong khoảng đấy phải được chia tương ứng. Với 3 bí quyết chia tương ứng ấy là Dativ, Akkusativ và Genativ.
- Sẽ mang các giới trong khoảng tiêu dùng được cả có Dativ và Akkusativ, những giới từ như thế được gọi là Wechselpräpositionen. Không những thế tiêu dùng với mỗi loại sẽ có ý nghĩa khác nhau.


- nếu như động trong khoảng trong câu thể hiện sự đổi thay về hướng, địa điểm thì dùng sở hữu Akkusativ. Trái lại thì Dativ tiêu dùng mang động từ biểu lộ tình trạng tĩnh. Akkusativ sử dụng có vị ngữ trực tiếp còn Dativ dùng có vị ngữ gián tiếp.
- những giới trong khoảng với 3 phương pháp tiêu dùng này tương đối rắc rối và khó nhớ do đó Anh chị em cần lưu ý và nên hệ thống thành 3 cột tương ứng có 3 cách thức chia để dễ học hơn.

Giới từ đi kèm động trong khoảng

Trong tiếng Đức cũng mang một số động trong khoảng đi kèm mang giới trong khoảng sẽ cho các nghĩa khác nhau. Cũng cùng 1 giới từ đấy nếu như tiêu dùng với một động trong khoảng khác chúng sẽ sở hữu ý nghĩa hoàn toàn khác thành ra phải lưu ý khi tiêu dùng những động từ đi kèm.

Dưới đây là 1 số động trong khoảng đi kèm mang giới trong khoảng với nghĩa đặc biệt

- achten auf – Chú ý, lưu ý
- ankommen auf – tới nơi, tới nơi, phụ thuộc vào nhân tố gì, còn tùy thuộc vào….
- anlegen auf – bề ngoài, mặc, đội, với
- sichanpassen an – thích nghi có, làm quen có, thích ứng…
- antworten auf – trả lời, đáp trả, đáp lại
- sichärgernüber – Tức giận, bực mình..
- aufpassen auf – chăm sóc, săn sóc, để ý, chú ý
- ausleihen an – mượn, vay
- sichbedankenfür – cảm ơn, biết ơn
- Berichtenüber – Con số, tường thuật, thuật lại
- sichbeschwerenüber – tố cáo, than phiền, kêu ca
- bitten um – buộc phải, xin, đề xuất

Đây là 1 số giới từ đi kèm mang động trong khoảng thường được tiêu dùng tuy nhiên còn gần như. Những trường hợp đặc trưng phải ghi nhớ để sử dụng vì chúng không theo nguyên tắc thông thường chỉ với thể học và làm cho lại phổ biến lần mới tránh nhầm lẫn được. Bí quyết duy nhất để bạn với thể thạo tiêu dùng giới từ trong tiếng Đức là bạn phải học thuộc chúng và tập dượt và sử dụng thường xuyên. Khiến cho các thí dụ những bài tập làm thêm trong sách và trên internet có ngữ pháp phương pháp học hiệu quả nhất là khiến cho bài tập thật phổ quát nắm vững các kiến thức căn bản sớm muộn đấy mới học tăng lên trong khoảng từ. Bởi thế thời gian cùng thêm sự kiên nhẫn mới sở hữu thể giúp bạn học giỏi tiếng Đức được.

Mỗi giới trong khoảng trong học tiếng Đức đều mang bí quyết tiêu dùng một mực, với thể đứng trước danh từ và đại từ trong câu hoặc đi kèm mang động từ. Chú ý kỹ cách thức dùng và các trường hợp đặc thù để dùng cho đúng với ngữ pháp, giả dụ muốn thi đậu các chứng chỉ tiếng Đức thì điều cơ bản đầu tiên cần chú ý trong câu là vị trí và bí quyết sử dụng của các giới trong khoảng sau đây. Sở hữu phổ thông mẫu giới từ khác nhau và vị trí của chúng cũng có thể tác động đến ý nghĩa của rất nhiều câu do vậy cần chú ý hơn trong việc dùng chúng.

Giới trong khoảng đứng trước danh từ hoặc đại từ trong câu

- khi giới từ đứng trước danh trong khoảng và đại trong khoảng thì danh từ hoặc đại trong khoảng đấy phải được chia tương ứng. Với 3 bí quyết chia tương ứng ấy là Dativ, Akkusativ và Genativ.
- Sẽ mang các giới trong khoảng tiêu dùng được cả có Dativ và Akkusativ, những giới từ như thế được gọi là Wechselpräpositionen. Không những thế tiêu dùng với mỗi loại sẽ có ý nghĩa khác nhau.


- nếu như động trong khoảng trong câu thể hiện sự đổi thay về hướng, địa điểm thì dùng sở hữu Akkusativ. Trái lại thì Dativ tiêu dùng mang động từ biểu lộ tình trạng tĩnh. Akkusativ sử dụng có vị ngữ trực tiếp còn Dativ dùng có vị ngữ gián tiếp.
- những giới trong khoảng với 3 phương pháp tiêu dùng này tương đối rắc rối và khó nhớ do đó Anh chị em cần lưu ý và nên hệ thống thành 3 cột tương ứng có 3 cách thức chia để dễ học hơn.

Giới từ đi kèm động trong khoảng

Trong tiếng Đức cũng mang một số động trong khoảng đi kèm mang giới trong khoảng sẽ cho các nghĩa khác nhau. Cũng cùng 1 giới từ đấy nếu như tiêu dùng với một động trong khoảng khác chúng sẽ sở hữu ý nghĩa hoàn toàn khác thành ra phải lưu ý khi tiêu dùng những động từ đi kèm.

Dưới đây là 1 số động trong khoảng đi kèm mang giới trong khoảng với nghĩa đặc biệt

- achten auf – Chú ý, lưu ý
- ankommen auf – tới nơi, tới nơi, phụ thuộc vào nhân tố gì, còn tùy thuộc vào….
- anlegen auf – bề ngoài, mặc, đội, với
- sichanpassen an – thích nghi có, làm quen có, thích ứng…
- antworten auf – trả lời, đáp trả, đáp lại
- sichärgernüber – Tức giận, bực mình..
- aufpassen auf – chăm sóc, săn sóc, để ý, chú ý
- ausleihen an – mượn, vay
- sichbedankenfür – cảm ơn, biết ơn
- Berichtenüber – Con số, tường thuật, thuật lại
- sichbeschwerenüber – tố cáo, than phiền, kêu ca
- bitten um – buộc phải, xin, đề xuất

Đây là 1 số giới từ đi kèm mang động trong khoảng thường được tiêu dùng tuy nhiên còn gần như. Những trường hợp đặc trưng phải ghi nhớ để sử dụng vì chúng không theo nguyên tắc thông thường chỉ với thể học và làm cho lại phổ biến lần mới tránh nhầm lẫn được. Bí quyết duy nhất để bạn với thể thạo tiêu dùng giới từ trong tiếng Đức là bạn phải học thuộc chúng và tập dượt và sử dụng thường xuyên. Khiến cho các thí dụ những bài tập làm thêm trong sách và trên internet có ngữ pháp phương pháp học hiệu quả nhất là khiến cho bài tập thật phổ quát nắm vững các kiến thức căn bản sớm muộn đấy mới học tăng lên trong khoảng từ. Bởi thế thời gian cùng thêm sự kiên nhẫn mới sở hữu thể giúp bạn học giỏi tiếng Đức được.

Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn

Bình luận