Tin tìm đại lý, nguồn hàng phân phối từ các nhà cung cấp