Báo Giá Đăng Tin Tìm Đại Lý


Nội dung

1. Báo giá dịch vụ đăng tin Tìm Đại Lý tại website timdaily.com.vn
Bảng giá đăng tin
2. Mô tả vị trí tin đăng
  • Tin Uy Tín: Tin ghim cố định trang chủ có nền màu xanh, nằm vị trí cao nhất, có logo UY TÍN phía sau tin. Ưu tiên hiển thị cao nhất trên tất cả các trang kết quả 
  • Tin Tìm Gấp: Tin ghim cố định trang chủ có chữ màu đỏ, nằm sau tin UY TÍN. Ưu tiên hiển thị trên tất cả các trang kết quả tìm kiếm 
  • Tin Hấp Dẫn: Tin ghim cố định trang chủ có chữ màu hồng, nằm sau tin Tìm Gấp. Ưu tiên hiển thị trên tất cả các trang kết quả tìm kiếm 
  • Tin Ưu Tiên: Tin ghim cố định trang chủ, nằm sau tin Hấp Dẫn. Ưu tiên hiển thị trên tất cả các trang kết quả tìm kiếm
3. Mô tả hình ảnh
Hình ảnh mô tả vị trí
4. Traffic website
Dữ liệu google analytics