NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU - DOANH THU CỬA HÀNG ~4 TỶ/NĂM

KATE By Linh Nguyen
  • Doanh thu: ~4 tỷ/ năm
  • Thời gian thu hồi vốn 4-5 tháng
  • Lượng khách ổn định các tháng, các mùa.
CHI PHÍ ĐẦU TƯ: ~250TR
  • Không lo về nguồn hàng.
  • Không lo về xây dựng thương hiệu
  • Không lo về Marketing
  • Không lo về nhân sự
  • Hỗ trợ điều hành
  • Không phí nhượng quyền
  • Không phí vận hành
--------------------------------------------

Approved:

Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn

Bình luận

Tin của các nhà tài trợ