Nhận làm đại lý phân phối tại Nước ngoài, cần nguồn hàng để làm đại lý tại Nước ngoài

( Tìm thấy 2 nhu cầu nhận làm đại lý, nhà phân phối sản phẩm tại Nước ngoài )