Tìm thấy 1 nhu cầu nhận làm đại lý, nhà phân phối sản phẩm tại Lạng Sơn