Muốn tìm nhà cung cấp Bia - nước ngọt

- Hiện tôi đang sống tại thị xã Phước Long - Bình Phước.
- Đang có dự định mở đại lý Bia - Nước ngọt nhưng chưa tìm được nhà cung cấp.
Vui lòng liên hệ và gửi bản báo giá qua địa chỉ sau:
A.Thông : 0975433210
Email : cvthong449@gmail.com

 

Approved:

Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn

Bình luận