Mình ở TP Vinh có nguồn tài chính 1 tỷ đang cần tìm nguồn hàng Vật tư y tế

Xin chào,
Mình ở TP Vinh có nguồn tài chính 1 tỷ đang cần tìm nguồn hàng Vật tư y tế
Các nhà cung cấp nguồn hàng này vui lòng liên hệ mình nhé
Xin cảm ơn!

Approved:

Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn

Bình luận