Em Như ở Nghệ An cần tìm nguồn hàng Yến Sào. E tìm đơn vị có nhà nuôi trực tiếp và có xưởng sx chế biến để hợp tác kinh doanh

Xin chào,
Em Như ở Nghệ An cần tìm nguồn hàng Yến Sào. E muốn tìm đơn vị có nhà nuôi trực tiếp và có xưởng sản xuất chế biến mặt hàng này luôn để hợp tác kinh doanh.
Xin cảm ơn!

Approved:

Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn

Bình luận