Có mặt bằng lớn, muốn được hợp tác làm đại lý, NPP thiết bị điện, vật tư điện NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mình ở Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Có mặt bằng lớn, mình muốn được làm đại lý, NPP các mặt hàng kinh doanh về thiết bị điện năng lượng mặt trời.
Vật tư lắp đặt điện năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời, máy bơm, camera, thieert bị tự động sử dụng năng lượng.
Mời các công ty, NPP lớn có các mặt hàng như trên liên hệ để cùng hợp tác phát triển.
Xin kính chào

Approved:

Vui lòng Đăng nhập để viết bình luận của bạn

Bình luận