Liên hệ

Người bán: Nguyễn Văn Lộc

SĐT: 0911097687

Email: nguyenlocht1996@gmail.com

Địa chỉ: A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương